direct naar inhoud van Artikel 13 Maatschappelijk - Zorginstelling
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

Artikel 13 Maatschappelijk - Zorginstelling

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Zorginstelling' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. huisvesting en/of verzorging van zorgbehoevenden;
 • b. daarbij behorende voorzieningen, zoals een centrale keuken, eetzalen, recreatiezalen, een receptie en kantoorruimte;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overbouwing' mede voor een overdekte loopbrug boven de weg;

met daarbij behorende:

 • d. gebouwen;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • f. tuinen;
 • g. erven;
 • h. paden;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. groenvoorzieningen.
13.2 Bouwregels

Op de tot 'Maatschappelijk - Zorginstelling' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

13.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte.
13.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m.