direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. watergangen ten behoeve van het verkeer te water;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de cultuurhistorische waarden van de voormalige sluis met gedenksteen;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger' voor een aanlegsteiger;

met daarbijbehorende:

  • d. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
  • e. voorzieningen,

met dien verstande dat constructies voor het in en uit het water tillen van boten niet zijn toegestaan.

17.2 Bouwregels

Op de tot 'Water' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarvoor geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m.