direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen - Woongebouw
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

Artikel 20 Wonen - Woongebouw

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in woongebouwen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'pad' voor een doorgaand pad;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overbouwing' mede voor een overdekte loopbrug boven de weg;

met daarbijbehorende:

 • d. gebouwen;
 • e. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • f. tuinen;
 • g. erven;
 • h. parkeervoorzieningen.
20.2 Bouwvoorschriften

Op de tot 'Wonen - Woongebouw' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

20.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan op de plankaart in het bouwvlak is aangegeven.
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'pad' mag uitsluitend worden gebouwd met behoud van een doorgang voor voetgangers.
20.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m.