direct naar inhoud van Artikel 9 Groen
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. paden;
  • c. speelvoorzieningen;
  • d. parkeerstroken;

met daarbijbehorende:

  • e. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
  • f. verhardingen.
9.2 Bouwregels

Op voor 'Groen' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m mag bedragen.