direct naar inhoud van 1.3 De bij het bestemmingsplan "Lemmer Centrum" behorende stukken
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

1.3 De bij het bestemmingsplan "Lemmer Centrum" behorende stukken

Het bestemmingsplan “Lemmer Centrum” bestaat uit de volgende stukken:

  • verbeelding, schaal 1: 500 (tek. nr. NL.IMRO.1921.002100-0004);
  • planregels.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de onder het plan vallende gronden en opstallen aangegeven. In de regels zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting, waarin het aan het plan ten grondslag liggende onderzoek en een planbeschrijving zijn opgenomen.