direct naar inhoud van 4.1 Algemeen
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

4.1 Algemeen

Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet in de toelichting aandacht worden geschonken aan de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek. Gelet op de aard en het karakter van het onderhavige plangebied zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan de volgende aspecten:

  • cultuurhistorie;
  • archeologie;
  • ecologie;
  • geluid;
  • bedrijven;
  • detailhandel;
  • bodem;
  • externe veiligheid;
  • water;
  • luchtkwaliteit.