direct naar inhoud van 5.5 Openbaar gebied
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

5.5 Openbaar gebied

De bestemming "Verkeer" is toegekend aan alle wegen en overige verhardingen in het openbaar gebied, waaronder parkeervoorzieningen. Voor een aantal parkeerterreinen is de bestemming "Verkeer - Parkeerterrein" opgenomen. Garageboxen zijn geregeld met de aanduiding "Specifieke vorm van verkeer - garagebox".

De bestemming "Groen" is gegeven aan (structuurbepalend) openbaar groen. Zogenaamd restgroen is binnen de bestemming "Verkeer" opgenomen.

Naast de verkeersfunctie en groenvoorzieningen maakt water een belangrijk deel uit van de openbare ruimte. Hiervoor is de bestemming "Water" opgenomen. In het plangebied is een primaire waterkering gelegen. Deze is op de verbeelding opgenomen met de bestemming "Water- Waterkering".