direct naar inhoud van 5.6 Cultuurhistorie en Archeologie
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

5.6 Cultuurhistorie en Archeologie

De in het centrum van Lemmer aanwezige monumentale panden en objecten zijn op de verbeelding aangeduid met "specifieke bouwaanduiding - rijksmonument" en "specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument".

In Lemmer komen nog enkele cultuurhistorisch interessante gevelwanden voor die van belang zijn voor de waardering van het centrumgebied. Deze gevelwanden zijn aangeduid op de verbeelding.

Het terrein van hoge archeologische waarde in het centrum heeft een dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" gekregen.