direct naar inhoud van 5.7 Geluidszone
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

5.7 Geluidszone

Nabij het plangebied ligt het Wgh-industrieterrein Buitengaats. Dit industrieterrein heeft een geluidszone. Voor een deel loopt deze geluidszone over het plangebied van Lemmer Centrum. De geluidszone is weergegeven op de verbeelding.

Binnen een geluidzone is de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk, maar alleen met inachtneming van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Voor geluidgevoelige bestemmingen geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) op de uitwendige scheidingsconstructie of een in het verleden vastgestelde hogere grenswaarde.